Teknologivirksomheder

Teknologivirksomheder

Stigende fokus på forretning

Selv om vi i højere grad taler om Unique Selling Points, og hvilke problemer vi som teknologivirksomhed løser for kunderne, har vi historisk set solgt software og hardware produkter til it-direktører. Det er under forandring.

Digitale forandringsprojekter handler i høj grad om optimering af forretningen. Der er i disse år mere og mere fokus på at adressere beslutningstagerne i virksomhederne, så teknologiprojekter i højere grad tilpasses de forskellige forretningsdivisioner.

Bro mellem teknologi og forretning

Hos Suhr Management møder vi et stigende behov for forandringsprojekter i teknologivirksomheder i den måde, man går til markedet på – både i forhold til tekniske specialister og sælgere.

Suhr Management bygger bro mellem teknologi og forretning. Det kan fx være i form at kundeorienterede programmer, som skal implementeres.

Seniorrådgiver Jørgen Suhr har over 20 års erfaring frateknologi-virksomheden IBM som nordisk leder, programchef, forretningsleder og personaleleder i digitale forandringsprojekter, hvor han har navigeret i spændingsfeltet mellem teknologi, forretning og salg.

Suhr Management kan derfor agere som sparringspartner for teknologivirksomheder i bestyrelse for ledelsesansvarlige eller som programansvarlig. Suhr Management har især fokus på teknologivirksomhedernes forretningspartnere, som sælger software eller services omkring software.

Menu