Teknologivirksomheder

Teknologivirksomheder

Stigende fokus på forretning

Selv om vi i højere grad taler om Unique Selling Points, og hvilke problemer vi som teknologivirksomhed løser for kunderne, har vi historisk set solgt software og hardware produkter til it-direktører. Det er under forandring.

Digitalisering i klassisk forstand handler mest om optimering af forretningen. Digitale forandringsprojekter går skridtet videre. Her er der større fokus på slutkunden og nye forretningsmodeller.

Derfor er topledelsens ejerskab vigtigt. Med andre ord, så skal der mere fokus på at adressere beslutningstagerne i virksomhederne, så teknologiprojekter i højere grad tilpasses de forskellige forretningsdivisioner og deres kunde- og brugervendte aktiviteter.

Bro mellem teknologi og forretning

Hos Suhr Management møder vi et stigende behov for forandringsprojekter i teknologivirksomheder i den måde, man går til markedet på – både i forhold til tekniske specialister og sælgere.

Suhr Management bygger bro mellem teknologi og forretning. Det kan fx være i form at kundeorienterede programmer, som skal implementeres.

Seniorrådgiver Jørgen Suhr har over 20 års erfaring frateknologi-virksomheden IBM som nordisk leder, programchef, forretningsleder og personaleleder i digitale forandringsprojekter, hvor han har navigeret i spændingsfeltet mellem teknologi, forretning og salg.

Suhr Management kan derfor agere som sparringspartner for teknologivirksomheder i bestyrelse for ledelsesansvarlige eller som programansvarlig. Suhr Management har især fokus på teknologivirksomhedernes forretningspartnere, som sælger software eller services omkring software.