Detailhandel

Detailhandlen i hastig forandring

Detailhandlen er i disse år under hastig forandring, når det handler om digital handel. Det er ikke nok at være med i næste udsalgsbølge. Vi er nødt til at have fokus på, hvordan vi gearer forretningen til den nye teknologiske virkelighed og den nye kundevirkelighed.

Men hvordan holder vi fast i kerneværdierne ved at være en god købmand og samtidig udnytter de teknologiske muligheder, der er til at kombinere fysiske butikker og online handel? Hvordan møder vi kunder og leverandører via forskellige kanaler? Og hvordan sikrer vi, at kunderne følger med?

I feltet mellem interessenter og teknologi

Et vigtigt fokus er at udnytte teknologien, men lige så vigtigt er det at forstå den myriade af forskellige interessenter, der kan være omkring processen, og samtidigt kunne drive forandringen succesfuldt.

Suhr Management har stor erfaring med at drive forandringsprojekter, som kræver dybdegående analyse af interessenter (leverandører, kunder osv.) og dybere teknologisk indsigt.
Vi har bl.a. indsigt i, hvilke trends der bevæger sig i samfundet og viden om, hvordan teknologien kan understøtte mange forskellige kundegrupper i detailhandlen.

Sparring og rådgivning til detailhandlen

Seniorrådgiver Jørgen Suhr har mange års ledererfaring med digitale forandringsprojekter. Han har via sin rolle som nordisk leder hos IBM arbejdet med detailhandelsvirksomheder igennem en længere årrække samt være partnerrepræsentant projektforløbet Retail Reinvented drevet af Copenhagen Business Academy.

Suhr Management agerer som sparringspartner for detailhandlen fx i bestyrelser og som programansvarlig med reference til øverste ledelse.
Suhr Management har fokus på …

  • at gennemføre digitale forandringer
  • kortlægning af og samspil med interessenter
  • at levere en klar og præcis opfølgning omkring succesmål til forskellige ledelsesniveauer.

Jørgen Suhr har selv mange års erfaring som lokal valgt til byrådet i Nordsjælland (Hillerød) og er meget optaget af begrebet Town Centre Management, TCM (lokalt byforum), hvor der i stigende grad ses gode resultater, når man får interessenter, handlen, boligejerne og kulturen til at arbejde sammen.